Kosters en organisten Kosters en organisten
Namen en (mail)adressen van onze kosters en organisten.
lees meer »
 
De Âld Skoalle" De Âld Skoalle"
Adresgegevens en gegevens over het beheer van de "Âld Skoalle".
lees meer »
 
Kerkbode Kerkbode
"Rondom de Kerk"

Maandblad van en voor de Hervormde Gemeenten van Driezum en Wâlterswâld.

Geachte lezer van het kerkblad ‘Rond de Kerk’ Wij herinneren u aan het betalen van het abonnement 2019 van ons kerkblad ‘Rond de Kerk”. Het abonnement is € 20,00 per jaar, dat overgemaakt kan worden op rekeningnummer NL61RABO 03737 34719 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Driesum onder vermelding van abonnement kerkbode 2019.

Bij voorbaat dank.
Het College van Kerkrentmeesters
lees meer »
 
Begraafplaats Begraafplaats
lees meer »