Kosters en organisten Kosters en organisten

Het kostersgilde bestaat uit:

D. Bosgraaf Foarwei 19 9114 RA Driezum 0511 422179
F. Heikamp Achterwei 18 9113 PR Wâlterswâld 0511 423624
J. G. Zwart  Mr P T van der Herbergln 21 9104 EH Damwâld 0511-424731
06 29572245
A. Venema Beline 16 9291 JA Kollum 0511 454165
F. Zijlstra      

Wij zijn dankbaar dat diverse gementeleden bij toerbeurt als organist(e) fungeren. Mede door hun inzet kunnen de diensten verzorgd verlopen.

Organisten zijn:

E.C. Kaspersma,
Achterwei 9,
9114 RT Driezum,
0511 420403.

Mevr. L. Postma-Heeringa,
Sânharst 1,
9113 AT Wâlterswâld,
0511 421462.

P. Wiersma,
Master Hofstrastrjitte 47,
9114 RE Driezum,
0511 423164

 

terug