Kerkenraad Kerkenraad

  • Adresgegevens van ds. K.H. Bogerd (bijstand in het pastoraat),
  • adres- en mailgegevens kerkenraad,
  • adres- en mailgegevens voorzitter College van Kerkrentmeesters. ald dan niet lid van de kerkenraad.

lees meer »
 
Wijkindeling ouderlingen Wijkindeling ouderlingen

Huisbezoek

Aan de ouderlingen is, samen met de predikant, de pastorale zorg voor de gemeente toevertrouwd. Ze worden hierin ondersteund door andere ambtsdragers. Doel van het pastoraat is: het geestelijk leven van elkaar te bevorderen en te verdiepen. De kerkenraad streeft ernaar om alle leden 1 keer per jaar te bezoeken. Gemeenteleden van 70 jaar en ouder krijgen rond hun verjaardag bezoek van de predikant.

 

lees meer »