Kerkenraad Kerkenraad

Predikant      
ds. J.A. Mol Freulestrjitte 14  9114 RZ Driezum 0511 423484
Ouderlingen      
T. Dantuma Ophuystrawei 18 9114 RD Driezum 0511 423259
A. Kooistra Hanenburch 4 9298 VS Kollumerzwaag 06 – 28860938
D. van der Zee
scriba en red. Kerkbode
Bûterblom 16 9104 JE Damwâld 0511 420777
Diakenen      
F.T. Benschop Eintemastrj. 7 9104 EW Damwâld 0511 422281
P. Van der Veer Eintemastrj. 7 9114 RZ Driezum 0511 402749
Ouderlingen-Kerkrentmeester      
G. Renes De Halewei 47 9104 DD Damwâld 0511 425423
F. Zijlstra Van Sytzamawei 21 9114 RV Driezum 0511 421115
Kerkrentmeesters      
Vacature kerkrentmeester      

Klik op een onderstreepte naam als u een mailtje naar de desbetreffende persoon wilt sturen.

terug