Kerkenraad Kerkenraad
Predikant      
ds. J.A. Mol Freulestrjitte 14  9114 RZ Driezum 0511 423484
Ouderlingen      
T. Dantuma Ophuystrawei 18 9114 RD Driezum 0511 423259
A. Kooistra Hanenburch 4 9298 VS Kollumerzwaag 06 – 28860938
D. van der Zee
scriba en red. Kerkbode
Bûterblom 16 9104 JE Damwâld 0511 420777
Diakenen      
F.T. Benschop Eintemastrj. 7 9104 EW Damwâld 0511 422281
P. Van der Veer Freulestrjitte 5 9114 RZ Driezum 0511 402749
Ouderlingen-Kerkrentmeester      
G. Renes De Halewei 47 9104 DD Damwâld 0511 425423
F. Zijlstra Van Sytzamawei 21 9114 RV Driezum 0511 421115
Kerkrentmeesters      
R. Tramper Voorstraat 20 9291 CK Kollum  

Klik op een onderstreepte naam als u een mailtje naar de desbetreffende persoon wilt sturen.
terug