Voorzieningen Voorzieningen

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

Kerkradio

Wie niet (meer) in staat is de erediensten te bezoeken en geen PC, laptop of tablet  heeft, kan kerktelefoon via internet aanvragen. Er wordt dan een zgn. Lukas ontvanger geplaatst waarmee de diensten te beluisteren zijn. Aanvragen ervoor kunnen worden gedaan bij één van de ouderlingen-kerkrentmeesters.

Oppas op afroep

De kerkenraad  heeft contact gezocht met een aantal ouders van jonge kinderen. Uit de gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat er ook in de komende tijd maar heel weinig “oppaskindertjes”zullen zijn. Op grond hiervan heeft de kerkenraad besloten om een nieuw systeem van oppasdienst te organiseren: Oppas op afroep.

Wat houdt deze regeling in: Er wordt elke maand in de kerkbode en op de website een oppasrooster geplaatst, net als altijd. Het enigste verschil is dat, als ouders  gebruik willen maken van de oppasdienst, zij dit vooraf melden bij de dienstdoende dames. Geen aanmelding betekent automatisch: Geen oppas. Ouders kunnen zich aanmelden tot op de zaterdag voorafgaand aan de oppas en wel vóór zaterdagavond 20.00 uur.

terug