Oppasrooster Oppasrooster

Vanaf zondag 11 februari 2018 gaan we weer over tot de oppasdiensten (alleen 's morgens) in "De Ald Skoalle." Wijtske Feddema regelt de coördinatie van de oppasdienst. Voor alle zaken betreffende de oppas-diensten kunt u bij haar terecht. (tel. 06 42 81 46 95)

lees meer »
 
Vervoersrooster De Westereen Vervoersrooster De Westereen

Vervoer voor ouderen en mindervaliden met mobiliteitsbeperking. Voor onze ouderen en mindervalide gemeenteleden, die niet in staat zijn zelf naar de kerk te komen.

lees meer »
 
Avondmaalszondagen D.V. 2018 Avondmaalszondagen D.V. 2018
lees meer »